Infor (Česká republika) s.r.o. podpísala zmluvu o subdodávateľovi profesionálnych služieb so spoločnosťou Interactive Logistic Solutions s.r.o. (ILS).

Infor (Česká republika) s.r.o. podpísala zmluvu o subdodávateľovi profesionálnych služieb so spoločnosťou Interactive Logistic Solutions s.r.o. (ILS). ILS poskytne INFOR-u všetky služby a zdroje v súlade s ustanoveniami dohody.