Klienti

Quality & Logistic

Q & L

Q&L je interná logistika tretej strany (3PL) s plne integrovaným a personalizovaným rozsahom služieb. Skupina ponúka robustné, stabilné a predvídateľné riešenia pre zákazníkov v štádiu predbežnej analýzy a garantuje 100 % zhodu pri realizácii, keď je zodpovednosť za každodenné operácie odovzdaná tímu odborníkov. Skupina s ročným obratom viac ako 30 miliónov eur zahŕňa 4 spoločnosti a zamestnáva viac ako 1000 kvalifikovaných ľudí.

Odber noviniek

Vložte svoj email a nechajte sa informovať o aktuálnych informáciách