Šťastné a veselé Vianoce. Šťastný nový rok

Drahí partneri,

v tomto vianočnom ročnom období, vám ďakujeme za príležitosť s nami pracovať.
V mene nás všetkých v ILS vám prajeme a všetkým svojim blízkym radostné Vianoce a šťastný nový rok!

ILS tím