Infor Workforce Management (WFM)

Niekedy je počet ľudí, operácií a zariadení v sklade taký veľký, že samotné plánovanie, riadenie a údržba sa stáva výzvou. Ukážeme vám, ktoré riešenia Infor vám môžu pomôcť splniť túto výzvu.

Infor Workforce Management (Infor WFM) vám pomáha optimalizovať každý aspekt riadenia práce a produktivity. Strategicky zdokonaľte plánovanie, realizáciu a analýzu pracovnej sily pomocou pútavého, odvetvovo špecifického softvérového riešenia na riadenie podnikovej pracovnej sily, ktoré je postavené na overenej technologickej platforme, ktorá poskytuje čas a dochádzku, plánovanie na základe dopytu, plánovanie pracovnej sily a nástroje na správu neprítomnosti.

Automatizujte aj tie najzložitejšie pravidlá odmeňovania a plánovania a zaistite, aby boli vaši zamestnanci odmeňovaní spravodlivo, presne a načas. Znížte čas, ktorý vedúci trávia vytváraním plánov a úpravou času zamestnancov, zaistite súlad a zmysluplnejšiu prácu vo vašej organizácii.

Odomknite príležitosti pre dnešný podnik:

– Sledujte čas zamestnancov a získajte správne údaje do miezd – zakaždým.
– Využite vertikálne špecializované nástroje na plánovanie zmien alebo dopytu.
– Využite výhody intuitívneho, odvetvovo špecializovaného softvéru na zostavovanie rozpočtu, plánovanie a predpovedanie dopytu po pracovnej sile.

Odber noviniek

Vložte svoj email a nechajte sa informovať o aktuálnych informáciách